Thịt bê hấp sả chấm tương gừng ngon không cưỡng nổi
gio me nghe an, gio be nghe an, gio me, gio be