Tag Archives: đặc sản Nghệ An

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ…

Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, bánh đa Đô Lương, cam xã Đoài, giò me… là những món ngon đặc sản nổi tiếng của Nghệ An

Liên hệ