MENU của Giomenghean.com

🎯 MENU của Giomenghean.com 🎯

🍽 Truyền thống 1kg: 250k Truyền thống 0.5kg: 130k

🍽 Bắp bê đặc biệt 1kg: 290k Bắp bê đặc biệt 0.5kg: 150k

🍽 Ba chỉ thượng hạng 1kg: 350k Ba chỉ thượng hạng 0.5kg: 180k

MIỄN PHÍ SHIP NỘI THÀNH HÀ NỘI DỊP TẾT 2023!!!!

#Giò_me_Nghệ_An #Giò_bắp_bê_đặc_biệt #Giò_ba_chỉ_thượng_hạng #Giò_bê_truyền_thống #Truyền_thống #Loại_nửa_kg 🍀 Website: www.giomenghean.com

🌟 Facebook: Giò me Nghệ An – Giomenghean.com

🏵️Chi nhánh Hà Nội 👍 ĐT: 0989091154 – 0968406622

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ