Tag Archives: đặc sản Nam Đàn

Đặc sản Nam đàn có rất nhiều món: tương Nam Đàn, giò me Nam Đàn, gà đồi, dê núi…