Tag Archives: đặc sản xứ nghệ

Đặc sản xứ Nghệ có rất nhiều thứ: nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, cu đơ Hà Tĩnh và giò me Nghệ An…

Liên hệ